Informácie: Naše stránky používajú cookies pre poskytovanie služieb v súlade s našou politikou ochrany súkromia. Môžete určiť podmienky pre ukladanie cookies vo Vašom prehliadači.

Ochrana osobných údajov

Tešíme sa Vášmu záujmu o našu webovú stránku. Ochrana Vášho súkromia je pre nás veľmi dôležitá. V ďalšej časti sú informácie o tom, ako nakladáme s Vašimi údajmi.

Ukladanie prístupových dát pri prihlásení na serveri

Môžete navštevovať naše webové stránky bez toho, aby ste museli zadávať svoje osobné údaje. Ukladáme len prístupové údaje v tzv. protokolových súboroch servera, napr. názvy požadovaných údajov, dátum a čas Vašej požiadavky, množstvo prenesených dát a dodávateľa, ktorý sa pokúša získať prístup. Tieto údaje sú používané iba na zabezpečenie bezchybnej práce webovej stránky a na skvalitnenie našej ponuky. Neumožňujú Vašu identifikáciu.

Zber a využitie dát pre realizáciu Zmluvy a pri vytváraní zákazníckého účtu

Upozorňujeme, že osobné údaje získané v súvislosti s registráciou a nákupmi v obchode MaxBeads.sk sú zhromažďované a spracovávané majiteľom obchodu MaxBeads.sk podnikajúceho pod názvom APW Global sp. z o.o. sp. k., Skladowa 10, 05-840 Brwinow, DIČ: 5222790689, REGON: 140292296, KRS: 0000455161, ktorý je administrátorom týchto osobných údajov v zmysle zákona zo dňa 29. augusta 1997 o ochrane osobných údajov (text: Vestník z r. 2002, č. 101, odst. 926 s neskoršími zmenami).
Zhromažďujeme osobné údaje, pre ktoré ste nám poskytli dobrovoľný súhlas v rámci objednávky tým, že ste sa s nami skontaktovali (napr. prostredníctvom kontaktného formulára alebo e-mailom) pri zakladaní svojho účtu. Z jednotlivých políčok formulára vyplýva, aké údaje budú zhromažďované.Používame Vami sprístupnené údaje na realizáciu Zmluvy a spracovanie Vašich otázok. Po úplnej realizácii predmetu Zmluvy, alebo po zatvorení Vášho účtu, Vaše údaje zostanú uložené pre ďalšie použitie.Tieto údaje sú vymazané po uplynutí lehoty stanovenej daňovým a obchodným právom, iba že jednoznačne vyjadríte súhlas na ďalšie využitie Vašich údajov, alebo na našej strane vznikne zákonom povolené vyhradenie si práva ďalej používať údaje, o čom Vás týmto informujeme.Uzavretie Vášho účtu je možné kedykoľvek. Pre zatvorenie zákazníckeho účtu treba zaslať informáciu na kontaktná adresa.

Poskytnutie údajov za účelom realizácie Zmluvy

Za účelom realizácie Zmluvy poskytujeme Vaše údaje dodávateľskej firme, ktorú poverujeme dodávkou, v prípade, ak si to vyžaduje dodanie objednaného tovaru. Na účely spracovania platieb spojených s dodávkou, poskytujeme príslušnej úverovej inštitúcii, ktorá je povinná vykonať platbu, nevyhnutné platobné údaje; prípadne ich poskytujeme poskytovateľovi platobných služieb, ktorého sme poverili vyúčtovaním, alebo poskytovateľovi platobných služieb, ktorého ste si Vy sami vybrali v procese objednávania.

Použitie dát po prihlásení sa k odberu e-mailového newslettera

Keď sa zaregistrujete na odber noviniek, využívame tieto nevyhnutné alebo samostatne Vami sprístupnené údaje k tomu, aby sme Vám mohli pravidelne zasielať náš e-mailový newsletter. Odhlásenie newslettera je možné kedykoľvek. Pre odhlásenie newslettera potrebné zaslať správu kontaktná adresa alebo použiť špeciálny link pre tento účel, ktorý sa nachádza v newsletteri.

Použitie údajov pre reklamu poštou a právo na odmietnutie

Týmto si vyhradzujeme právo uloženia na integrovaných zoznamoch a právo použitia na vlastné reklamné účely, ako je napr. zasielanie listom zaujímavých ponúk a informácií o našich výrobkoch, Vášho mena a priezviska, poštovej adresy a - v prípade, že sme dostali od Vás takéto dodatočné údaje v súvislosti so Zmluvou - aj Váš titul, vedeckú hodnosť, rok narodenia a opis odvetvia, pôsobnosti alebo vykonávaného povolania. Môžete kedykoľvek odmietnuť ukladanie a využívanie Vašich údajov na tieto účely. Pre odmietnutie takéhoto využívania údajov je potrebné zaslať správu na kontaktná adresa.

Využívanie "cookies" (súborov typu "cookie")

Aby sme zatraktívnili návštevu našej webovej stránky a umožnili využívať niektoré funkcie na rôznych stránkach, používame tzv. "cookies" . Sú to malé textové súbory, ktoré sa ukladajú na vašom zariadení. Niektoré z nami používaných cookies sú vymazané na konci daného pripojenia prehliadača, čiže po jeho zatvorení (sú to tzv. session cookies). Iné cookies zostávajú na Vašom zariadení a umožňujú nám rozpoznať Váš prehliadač pri Vašej ďalšej návšteve (tzv. cookies trvalé). Môžete zmeniť nastavenie svojho prehliadača tak, aby informoval o použití cookies a po každý raz rozhodovať o ich uložení alebo vypnúť ukladanie cookies v niektorých prípadoch alebo úplne. Chýbajúci súhlas na ukladanie cookies môže obmedzovať funkčnosť našej webovej stránky.

Používanie služby Google Analytics na analýzu sledovanosti stránky

Táto webová stránka používa Google Analytics, službu analýzy sledovanosti stránky, poskytovanú spoločnosťou Google Inc. Google Analytics používa tzv. "cookies" - textových súborov ukladaných na Vašom počítači, ktoré umožňujú analýzu toho, ako používate našu internetovú stránku. Zhromaždené prostredníctvom cookies informácie o Vašom použití našich webových stránok sú zvyčajne prenesené na server Google v USA a tam uložené. Ak je na tejto stránke zapnutá voľba anonymizácie adresy IP, Vaša adresa IP bude vopred skrátená cez Google na území členských štátov Európskej únie a ďalších signatárov dohody o Európskom hospodárskom priestore. Iba vo výnimočných prípadoch je úplná adresa IP zasielaná na server Google w Spojených štátoch a tam skracovaná. Voľba anonymizácie adresy IP je na tejto internetovej stránke zapnutá. Na pokyn operátora tejto webovej stránky bude firma Google používať tieto informácie na analyzu Vášho používania stránky, čo umožní prípravu správ o aktivite na stránke a poskytovanie ďalších služieb spojených s používaním webovej stránky a internetu v prospech operátora stránky. Adresa IP poskytnutá cez Váš prehliadač v rámci programu Google Analytics nie jest uchovávaný spolu s inými dátami firmy Google. Cez príslušné nastavenie Vášho prehliadača je možné zablokovať ukladanie súborov cookies. Upozorňujeme však, že v takomto prípade plné využívanie všetkých funkcií tejto webovej stránky nemusí byť možné.

Môžete tiež zablokovať ukladanie vytváraných pomocou cookies dát, ktoré sa vzťahujú k Vášmu používaniu webovej stránky (v tom Vašej adresy IP) v Google a spracovanie týchto dát cez Google, prevzatím a inštaláciou zástrčky do prehliadača, ktorá je k dispozícii na: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk

Právo na informácie a kontaktné údaje

Máte nárok na bezplatné informácie o údajoch, ktoré sme o Vás zhromaždili. Taktiež máte nárok na zmenu, zablokovanie alebo vymazanie týchto údajov. Otázky týkajúce sa sťahovania, spracovania a využívania Vašich osobných údajov, žiadosti sprístupnenia informácií, ich zmenu, zablokovanie alebo vymazanie, a taktiež zrušenie udeleného súhlasu alebo protest proti konkrétnemu využívaniu dát prosíme adresovať priamo nám, na kontaktnú adresu uverejnenú v zápätí webovej stránky.