Informácie: Naše stránky používajú cookies pre poskytovanie služieb v súlade s našou politikou ochrany súkromia. Môžete určiť podmienky pre ukladanie cookies vo Vašom prehliadači.

Odstúpenie

Máte právo v priebehu tridsiatich dní odstúpiť od tejto Zmluvy bez udania dôvodov. Lehota odstúpenia od Zmluvy činí tridsať dní odo dňa, v ktorom ste Vy alebo alebo Vami určená tretia osoba, ktorá nie je dodávateľom, získala do vlastníctva objednaný tovar.
Pre odstúpenie od Zmluvy musíte informovať nás(APW Global Sp. z o.o. Sp. Kom., ul. Składowa 10, 05-840 Brwinów, info@maxbeads.sk, prostredníctvom výslovného vyhlásenia (napr. listom zaslaným poštou, e-mailom alebo cez formulár) o Vašom rozhodnutí o odstúpení od tejto Zmluvy.
Pre dodržanie lehoty na odstúpenie od Zmluvy je postačujúce, že nám odošlete informáciu o využití práva na odstúpenie od Zmluvy pred uplynutím lehoty na odstúpenie.

Účinky odstúpenia od zmluvy

Po Vašom odstúpení od tejto Zmluvy bezodkladne a najneskôr do štrnástich dní odo dňa doručenia informácie o Vašom odstúpení vrátime Vám všetky platby, ktoré sme od Vás obdržali, vrátane nákladov na dodanie (s výnimkou dodatočných nákladov vyplývajúcich z toho, že ste si zvolili iný spôsob doručenia, než nami ponúkaná najvýhodnejšia štandardná dodávka ). Pre vrátenie tejto sumy bude použitý rovnaký spôsob platby, ako ten, ktorý ste použili pri pôvodnej transakcii, pokiaľ s Vami neboli výslovne dohodnuté iné podmienky. V žiadnom prípade z dôvodu vrátenia, nebude Vám prirátaný dodatočný poplatok.
Znášate priame náklady na odoslanie tovaru. Musíte pokryť náklady prípadného zníženia hodnoty tovaru iba v prípade, keď za príčinu tohto zníženia nie je možné uznať Vaše zaobchádzanie s tovarom, nevyhnutné na posúdenie jeho stavu, vlastnosti a funkčnosti.